POLÍTICA DE PRIVACITAT

Qui és el Responsable de tractament de les vostres dades?

Les dades de caràcter personal que ens facilita de forma voluntària seran tractades, conforme al que preveu el Reglament General Europeu 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei de Protecció de dades i normativa de desenvolupament vigent, i seran incloses en un fitxer el Responsable de Tractament és CENTRE DE REHABILITACIÓ DE VALLES, SA amb domicili al c/ Sallarés i Plà, núm. 67, Sabadell, -08202-, Barcelona (Espanya), A-08371429, Telf. 93.725.59.98, dades contacte DPO: lopd@cerva.cat.

Amb quines finalitats?

A la Web www.cerva.cat es poden recollir dades dels usuaris que de forma voluntària emplenen el formulari “Treballa amb nosaltres”, amb la finalitat que tinguem present el seu currículum en la gestió de la seva candidatura per a vacants d’un lloc de treball i en processos de selecció.

Les dades facilitades al Formulari “Treballa amb nosaltres”, inclòs el seu currículum només es conservaran durant un període d’un (1) any, transcorregut aquest s’esborraran, ja que considerem que en aquest període aquest currículum ja estarà desactualitzat, llevat que prèviament ens revoqui el seu consentiment o exerciteu el vostre dret d’oposició i/o cancel·lació, o mentre puguin derivar-se responsabilitats nascudes en aquest període de temps. (Consulta apdo. quins són els teus drets).

En qualsevol cas, si l’Usuari recova el seu consentiment o exercita els drets de cancel·lació o supressió o bé ha transcorregut el termini de conservació esmentat, les seves dades personals es conservaran bloquejades durant els terminis establerts per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament dels mateixos. Posteriorment se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la seva destrucció total.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades personals?

La base legal per al tractament de les dades que ens facilita al formulari “Treballa amb nosaltres” és el consentiment que se us demana. Ha de saber que en qualsevol moment pot revocar aquest consentiment prestat (consulta apt. quins són els teus drets).

Al formulari Treballa amb nosaltres” només els camps marcats amb asterisc ( * ) serà obligatori contestar-los per atendre la petició que realitza l’usuari.

A quins destinataris es comunicaran les dades?

Destinataris:

No hi ha cessió de dades personals a altres empreses, ni tampoc transferències internacionals de dades.

Encarregats de Tractament:

A les dades se’ls pot permetre accedir a proveïdors de CENTRE DE REHABILITACIÓ DEL VALLES, SA que li presten serveis auxiliars necessaris per complir les finalitats per les quals es recullen les dades Però en cap moment no comporten una cessió dels mateixos. En qualsevol cas, us informem que si es donés el supòsit, amb aquests proveïdors (Encarregats de Tractament) sempre es formalitza un contracte que recull obligacions i responsabilitats que han d’assumir en el tractament de les dades, per actuar en concordança amb la normativa vigent a matèria de protecció de dades. Com a proveïdors, CENTRE DE REHABILITACIÓ DEL VALLES, SA us informa que les dades dels usuaris que es facilitin a la Web s’allotgen en un servidor que pertany a l’Espai Econòmic Europeu garantint un nivell adequat de seguretat en la protecció de dades.

Cessions obligatòries:

En aquells casos en què li vingui imposat per obligació legal o per disposició judicial CENTRO DE REHABILITACION DEL VALLES, SA comunicarà les dades a les entitats que aquesta obligació determini.

Quins són els drets quan ens facilita les dades?

Drets:

Els usuaris de la Web www.cerva.cat poden exercitar davant CENTRE DE REHABILITACIÓ DE VALLES, SA, els drets d’accés, rectificació o supressió, portabilitat de les seves dades, limitació o oposició al tractament de les seves dades, així com podran revocar el seu consentiment , podent modificar les preferències en tot moment.

Forma d’exercitar-los:

Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit a l’adreça del Responsable de Tractament, CENTRE DE REHABILITACIÓ DEL VALLES, SA, C/ Sallarés i Plà, núm. 67, Sabadell, -08202-, Barcelona (Espanya) o bé enviar un correu electrònic a lopd@cerva.cat.

Haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita sigui satisfet i, alhora, haurà d’acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també document que n’acrediti la representació i el document identificatiu.

S’informa a l’Usuari que pot adreçar qualsevol tipus de reclamació en matèria de protecció de dades personals a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es, Autoritat de Control de l’Estat Espanyol, encara que consideri que CENTRE DE REHABILITACIÓ DEL VALLES, SA no ha atès degudament lexercici de dret que li ha sol·licitat.

Mesures tècniques i organitzatives i de seguretat:

La Web www.cerva.cat declara haver adoptat les mesures d’índole tècnica, de seguretat i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, tal com ho exigeixen el Reglament General Europeu 2016/679 de Protecció de Dades, i la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal i normativa de desenvolupament vigent, a fi d’evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades que faciliteu.

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que actualment les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i per tant no està fora de perill de possibles intromissions il·legals i indegudes, que no serien responsabilitat de CENTRE DE REHABILITACION DEL VALLES, SA , ja que ella ha actuat amb la diligència deguda per protegir les dades conforme determina la llei.

Informació sobre l’ús d’altres webs i xarxes socials:

CENTRO DE REHABILITACION DEL VALLES, SA només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines Web de les quals és titular. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social a internet que no sigui aquesta web són responsabilitat dels seus titulars legítims.

És per això que CENTRO DE REHABILITACION DEL VALLES, SA quan col·labora amb diferents entorns web, com serien les xarxes socials, recomana en tot cas als seus usuaris que abans d’accedir a aquests entorns web, llegeixin atentament els corresponents Avisos Legals i Polítiques de Privadesa , i que només hi accedeixin una vegada hagin entès i acceptat totalment el text legal.

CENTRO DE REHABILITACION DEL VALLES, SA es compromet a controlar els continguts que s’exposin en aquestes xarxes socials i expulsarà els usuaris que en facin un ús incorrecte.

Amb tot això, us informem que a través de la nostra pàgina web podeu accedir a les xarxes socials Facebook, Twitter entre d’altres de característiques anàlogues, d’accés obert a tots els usuaris. Es tracta de llocs web on l’usuari es pot registrar i seguir gratuïtament. En aquestes xarxes socials els usuaris podran conèixer de les nostres activitats, opinions, accedir a les fotos i, si escau, vídeos. Els usuaris d’aquestes xarxes socials han de ser conscients que aquest lloc és independent del web www.cerva.cat, tal com els hem informat en paràgrafs anteriors d’aquest apartat, i és obert, és a dir, visible per a tots els usuaris , i les polítiques de privadesa a aplicar a aquests continguts els reiterem que són fixades per Facebook, Twitter o si escau per qualsevol altra xarxa social de característiques anàlogues, CENTRE DE REHABILITACION DE VALLES, SA no és titular de les xarxes socials.

Canvis de la Política de Privacitat

CENTRE DE REHABILITACIÓ DE VALLES, SA es reserva el dret de modificar aquesta política a qualsevol moment. Et recomanem que consultis la Política de Privadesa amb periodicitat. CENTRE DE REHABILITACIÓ DE VALLES, SA adoptarà les mesures raonables per notificar-te qualsevol canvi substancial en les nostres pràctiques de privadesa pel que fa a l’ús de la informació que has proporcionat, com és publicant un Avís a la seva web.

Compromís de l’usuari:

L’usuari és el responsable de l’autenticitat de les dades aportades, de l’exactitud i la vigència per a la finalitat per a la qual van ser aportades i assumeix la responsabilitat relativa als danys i perjudicis, tant del lucre cessant com per danys emergents, que es puguin generar a causa d’aquestes inexactituds o falsedats.

En qualsevol cas, si les dades proporcionades en els formularis corresponents fossin de titularitat d’un tercer, l’usuari garanteix que ha informat el tercer dels aspectes que s’estableixen en aquesta Política de Privadesa i que ha obtingut la seva autorització per facilitar les dades a CENTRE DE REHABILITACION DEL VALLES, SA, amb les finalitats assenyalades.

Per tot això, CENTRE DE REHABILITACIÓ DE VALLES, SA farà tot el possible perquè les vostres dades facilitades estiguin sempre actualitzades. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular d’aquestes, per això, si hi ha alguna modificació de les dades, l’usuari de la web les comunicarà al Responsable del Tractament, declinant aquest tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis.