La nostra comesa,
Fer-te sentir bé

QUI SOM?

Centro de Rehabilitación del Vallés S.A. és una empresa de caràcter privat concertada amb el Servei Català de la Salut dedicada a la rehabilitació ambulatòria, domiciliària i logopèdia de pacients amb trastorns anatomofisicopatològics per millorar el concepte de salut. Centre de Rehabilitació del Vallès, va començar la seva activitat l’any 1975, moment en què un grup de metges i fisioterapeutes ens sensibilitzem amb les necessitats de recuperació funcional de la població del Vallès, tant de l’SCS, Mútues, entitats asseguradores com privades.

L’any 1977 es va obtenir un concert per a la prestació de serveis amb INSALUD. Efectuades les transferències dels serveis sanitaris des del Govern Central a la Generalitat de Catalunya, CERVA obté concert amb l’Institut Català de la Salut (ICS). L’any 1999, el Servei Català de la Salut posa a concurs l’activitat de Rehabilitació, CERVA aconsegueix la licitació de rehabilitació, la qual continua vigent actualment. Des del 2003, la qualitat dels nostres serveis està certificada segons la norma ISO 9001:2015

El nostre objectiu és renovar esforços dia a dia per assumir el repte de millora continuada amb la mateixa il·lusió i vocació de servei tal com ha estat sempre la nostra caracterització. Obtenir la satisfacció dels nostres pacients no ha estat fruit de l’atzar, sinó el resultat de l’esforç comú dels nostres professionals: metges rehabilitadors, fisioterapeutes, logopedes i personal administratiu que ens han conduït a millorar dia a dia la nostra organització. Des dels nostres inicis, oferir qualitat i atenció personalitzada ha estat la nostra política. Disposem de centres de rehabilitació a Sabadell, Granollers, Montornès del Vallès, Caldes de Montbui, Garriga, Lliçà d’Amunt i Castellar del Vallès.

QUÈ FEM?

Una de les principals preocupacions de CERVA com a empresa de serveis sanitaris ha estat garantir als seus usuaris la utilització de recursos específics adaptats a cadascuna de les patologies que són tractades al nostre servei. Seguint aquesta filosofia, s’han dissenyat i estructurat àrees de treball pensades per assegurar el confort dels usuaris i les necessitats de les patologies que es tractaran tant a nivell ambulatori, domiciliari i de logopèdia.

A cadascuna d’elles el pacient està contínuament tractat i supervisat per un fisioterapeuta / logopeda format específicament per a la patologia que l’ocupa i disposa de tot tipus d’aparells d’electromedicina (làser, ultrasons, magnetoteràpia, microones, pressoteràpia, electroanalgèsia, electroestimulació, criojet ,…)